Privacy Policy (AVG) Marc Media Service, hierna te noemen MMS

MMS is een onderneming in het digitaliseren van  particulieren Media zoals super 8 films, videobanden, DVD’s en CD’s en het retoucheren en restaureren van foto’s

MMS is gevestigd in Kudelstaart, Huygensstraat 17 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89681533

In deze Privacy Policy leggen we uit hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens, deze wel of niet delen en beschermen vanuit gegevens van onze website https://marcmediaservice.nl hierna te noemen de website.

 

Wij verzamelen gegevens wanneer consumenten onze website bezoeken via computer, telefoon of tablet.

Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met het privacy beleid en is van toepassing op een ieder die onze website bezoekt.

Wij verzamelen de via ons contactformulier door u toegestuurde gegevens:

-naam

-e-mailadres

Met als doel te kunnen antwoorden op vragen en klachten.

Na het aangaan van een door MMS uit te voeren dienst zullen we vragen om een adres en woonplaats om de overeengekomen opdracht af te kunnen leveren.

 

Naast de door u verstuurde gegevens verzamelen we alleen informatie die uw browser stuurt als u onze website bezoekt om het goed werken van de website te kunnen garanderen.

Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken. Analytische diensten Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser. Hoe gebruiken wij deze informatie? Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

-Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt;

-De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;

-Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website; d. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.

-De bezoeker te informeren over de status van zijn bestelling.

 

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden of ter beschikking gesteld worden van derde partijen.

 

Na het digitaliseren van een opdracht zal een digitaal bestand op USB stick worden afgeleverd aan de opdrachtgever. Om service op de opdracht te kunnen waarborgen bewaren we de digitale bestanden maximaal 4 weken.

Na 4 weken worden de bestanden van onze systemen verwijderd.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens is in overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, MMS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Voor meer informatie over het bewaren van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met

MMS, via het contactformulier op de website